Location Analytics

Retail

Etablerer du deg på riktig sted? Hvordan er markedet? Hvem er dine kunder? Hva er markedspotensialet?
Ved hjelp av data og analyser får du ny innsikt. Ta gode beslutninger om etablering, omprofilering og markedsføring av dine butikker og produkter.

retail_screen_final_hvit

Temaer

Etablering

Omprofilering

Markedsinnsikt

Effektiv og målrettet markedsføring

Samhandling og kommunikasjon

Etablering

Sammenstill og analyser dine data med våre data. Du vil se nye
sammenhenger og muligheter ved bruk av aggregert informasjon
og sikrer dermed gode etableringer som øker lønnsomheten.

  • Hvilke butikker og konkurrenter holder til i området?
  • Hvem bor i nærheten, hvordan er trafikkmønstre og kollektivknutepunkter?
  • Er det mange kontorlokaler eller mest privatboliger?
tab1

Omprofilering

Har du en helhetlig forståelse av ditt nærmarked? Har du en optimal butikksammensetning?
Hva slags mennesker bor i nærheten av din nye butikk? Er det mennesker med høy eller lav inntekt?
Hvor mange pendler til jobben? Hvilke bedrifter ligger i nærheten?

Med denne informasjonen samlet med dine data kan du avgjøre hva slags profil
butikken bør ha, og hvilken varesortiment butikken bør bestå av (category management).

Markedsinnsikt

Hva er markedspotensialet? Hvor holder dine konkurrenter til?
Hvilke andre butikker finnes i området? Hvilke butikker og produkter presterer bra?

Analyser ved bruk av offentlige data og dine egne data vil gi god innsikt og en økt fortståelse
av markedspotensialet. Gjør regresjonsanalyser for å påvise trender, og tvillinganalyser

for å finne nye markeder basert på eksisterende butikker som gjør det bra.

Effektiv og målrettet
markedsføring

Hvor holder dine målgrupper til? Kan du nok om målgruppens handlevaner?
Hvor gamle er de og hvor ofte kjøper de varene du tilbyr?

Sammenstill salgstall med demografidata og identifiser nye målgrupper.
Dette er nyttig informasjon om du vil drive målrettet salg og markedsføring.

Samhandling
og kommunikasjon

Samarbeid på tvers av fagområder/avdelinger er enkelt.
Informasjonen kan deles internt og med samarbeidspartnere
via visuelle kart og dashboards.

  • Presenter analyser av tiltak du har gjort
  • Vis relevante stakeholdere hvilke markedstiltak du har besluttet
  • Få innspill fra medarbeidere ute i felt
  • Få spissede informasjonsprodukter som blant annet kan vise deg salg
    og omsetning over tid

Location Analytics gir oss bedre innsikt, økt forståelse og sikrer gode resultater ved nyetableringer. Løsningen gir oss en plattform hvor vi kan jobbe med egne data og eksterne data som gir oss bedre beslutningsgrunnlag

Ole Martin Grønhaug

Direktør butikkutvikling, Coop Norge
coop_blue_sirkel

meny_kundelogo

rema1000_kundelogo

europris_kundelogo

rusta_kundelogo

norgesgruppen_kundelogo

coop_kundelogo

Kontakt oss

 

+47 23 24 90 00
Postboks 9036 Grønland, 0133 OSLO