Location Analytics

Forsikring

Har du oversikt over den totale risikoen du er eksponert for? Har du et godt bilde av hvordan du er eksponert
for risiko basert på kundemassen din? Hva kjennetegner lønnsomme kunder og hvordan ser portoføljen din ut?
Få bedre risikostyring og ta riktige beslutninger som bidrar til å øke din organisasjons vekst.

forsikring_screen_final_hvit

Temaer

Porteføljeanalyse

Pris- og tariffanalyse

Prospektering av nye kunder

Saksbehandling og kundeservice

Porteføljeanalyse

Sammenstill skade- risiko- og eiendomsdata, og reduser
risiko ved bruk av kumuler. Med risikoanalyser unngår du
at du forsikrer for mange hus som befinner seg i en felles faresone.

  • Hvor utsatt er huset til din kunde?
  • Bor kunden din i et område utsatt for mye hærverk?
  • Er det risiko for flom, og vil den ramme flere steder?
  • Er det fare for skred og gjelder evt. denne faren for andre steder?
tab1

Pris- og tariffanalyse

Kan du nok om risikoen til kunden du skal prise?
Priser du basert på nøyaktig informasjon om din kunde?
Priser du ut i fra hele postsoner eller på enkeltadresser?

Ved at du får tilgang til informasjon på en enkelt adresse kan du prise basert på
huset til en kunde. Du vil kunne differensiere og gi en mer konkurransedyktig
pris basert på risikovurdering.

Prospektering av nye kunder

Vet du hvor målgruppen din holder til?
Kan du nok om risiko til å finne målgruppen?

Hvor er risikoen størst for skred, flom eller brann?
Hva kjennetegner lønnsomme og mindre lønnsomme kunder?

Ved å sammenstille eiendomsinformasjon,
demografiske-, og riskikodata i et kart kan du raskt
identifisere attraktive kunder/prospekter, og dermed
gjøre målrettet salg og markedsføring.

Saksbehandling og kundeservice

Enkel tilgang til relevant informasjon gir kundesenteret mulighet til å raskt
besvare henvendelser og effektiviserer saksbehandlingprosesser.

Kundeinformasjon

Hvor utsatt er huset til kunden? Bor kunden i et risikoområde?
Har kundens bolig flatt tak? Hvor mange kunder har du i samme kumulesone?

Løsningen syr sammen interne og eksterne data på en måte som både fungerer bra og ser visuelt flott ut, og dette var avgjørende for at vi valgte å gå for nettopp Geodatas løsning. Leverandører som faktisk leverer er essensielt

Petter Dybdahl

forretningsutvikler i If
if_sirkel_blue

vardia_kundelogo

eika_logo

if_logo_02

sparebank1_logo

Kontakt oss

 

+47 23 24 90 00
Postboks 9036 Grønland, 0133 OSLO