Location Analytics

Eiendom

Hvordan er markedet ditt? Hva slags byggeprosjekter vil lønne seg? Hva er risikoen?
Hvordan gjør portoføljen din det? Analyser og data gir deg denne innsikten. I tillegg effektiviserer
vi arbeidsprosesser og informasjonsflyten ved salg, kjøp, utleie og forvaltning av eiendom.

eiendom_screen_final_hvit

Temaer

Markedsinnsikt ved
oppkjøp eller utbygging

Porteføljeforvaltning

Drift og vedlikehold

Sammenstilling og
innhenting av data

Integrasjon med
dine fagsystemer

Markedsinnsikt ved
oppkjøp eller utbygging

Gjør raskt oppslag i grunnbok, matrikkel og i bedriftsregister
og få tilgang til reguleringsplaner. Få dataene analysert, visualisert
og rapportert på ett sted. Informasjonen gjør at du kan ta raskere og
mer lønnsomme beslutninger ved oppkjøp eller utbygging av eiendom.

 • Hvilke bedrifter finnes i nærheten?
 • Hvem bor/jobber i området? (Inntekt, alder, utdanning etc.)
 • Hvem er tinglyst som eier og hvilke heftelser er tinglyst
  på eiendommen?
 • Hvordan er tilgangen til interessepunkter? (kollektivknutepunkter,
  kjøpesenter, dagligvare m.fl.)
tab1

Porteføljeforvaltning

Vi hjelper deg med å få bedre oversikt

Alt samlet på ett sted

Hvor mye areal har din eiendom tilgjengelig?
Er det ledig kapasitet? I tillegg til svar på dette får
du se omsetningen til eiendommene dine over tid
og utløpsdatoer på kontrakter i porteføljen din.

Drift og vedlikehold

Hvordan er vedlikeholdet på din eiendom?
Hvilke ressurser har du behov for?
Har du kontroll på utstyret?

Få rask oversikt over vedlikeholdstatus på dine
eiendommer, og utstyr og personer som befinner seg
i felt. Planlegg og optimaliser bruk av dine ressurser,
kompetanse og arbeidsoppgaver.

Sammenstilling og
innhenting av data

Samarbeid på tvers av fagområder er enkelt. Informasjonen kan deles internt
og med samarbeidspartnere via visuelle kart og dashboards. Verkøyet kan brukes
ute i felt via nettbrett og mobile løsninger.

Har du dine data på ulike steder? Hva vet du om dine konkurrenter?
Samle nøkkelinformasjon som leiepriser, konkurrentinformasjon,
ledig areal og transaksjoner.

Informasjonen visualiseres på ett sted, slik at det er enkelt
for alle å ha tilgang til samme informasjon.

Integrasjon med
dine fagsystemer

Bruker du lang tid på å finne kontrakten til en eiendom?
Hvordan ser vedlikeholdet på eiendommmen ut?

 • Løsningen kan integreres med ditt fagsystem
 • Klikk direkte i kartet og få blant annet tilgang til kontrakten
  og informasjon om vedlikeholdet på en eiendom

Location Analytics gir oss oppdatert og rask kunnskap om eiendomsmarkedet i urbane og mindre urbane områder. Vi bruker Location Analytics i alle oppdrag som har med etablering og utvikling av handel og eiendom, og det er blitt et veldig viktig arbeidsredskap for oss

Niels-Andreas Lundheim

NCM development
ncm_blue_sirkel

Concilia utvikler, eier og forvalter handelseiendommer i Norge, og har gjennom flere år benyttet Location Analytics som et viktig analyseverktøy når vi vurderer potensialet i et utviklingsprosjekt. Programmet gir oss mye viktig informasjon, som sikrer oss til å gjøre gode investeringer, og vi er meget godt fornøyd.

Alexander Jørgensen

Adm. Direktør, Concilia Retail Property AS
concilia_sirkel_grey

salto_logo

dtz_kundelogo

entra_kundelogo

scala_logo_final

Kontakt oss

 

+47 23 24 90 00
Postboks 9036 Grønland, 0133 OSLO