Location Analytics gir oss oppdatert og rask kunnskap om eiendomsmarkedet i urbane og mindre urbane områder. Vi bruker Location Analytics i alle oppdrag som har med etablering og utvikling av handel og eiendom. Verktøyet har blitt et veldig viktig arbeidsredskap for oss

Niels-Andreas Lundheim

NCM development
ncm_blue_sirkel_forside

Location Analytics gir oss bedre innsikt, økt forståelse og sikrer gode resultater ved nyetableringer. Løsningen gir oss en plattform hvor vi kan jobbe med egne data og eksterne data som gir oss bedre besluttningsgrunnlag

Ole Martin Grønhaug

Direktør butikkutvikling, Coop Norge
coop_blue_sirkel_forside

Løsningen syr sammen interne og eksterne data på en måte som både fungerer bra og ser visuelt flott ut, og dette var avgjørende for at vi valgte å gå for nettopp Geodatas løsning. Leverandører som faktisk leverer er essensielt

Petter Dybdahl

forretningsutvikler i If
if_sirkel_forside

Kontakt oss